escudo castellón ir al ayuntamiento castellón
Es troba en: l'arxiu

arxiu municipal de Castelló

L'Arxiu Municipal de Castelló reuneix els documents rebuts i produïts per la institució municipal –Consell o Ajuntament segons les èpoques – en el transcurs de la seua gestió i al llarg del temps, conservats per a servir de testimoni i informació a l'administració que els produeix, als ciutadans en defensa dels seus drets i deures i com a font documental per a investigadors i estudiosos.

 

La seua història corre paral·lela a la de la ciutat i de la seua antiguitat parla la pròpia documentació, que es conserva des de l'any 1244. De principis del segle XV es conserva informació de com el municipi es preocupava per la conservació dels seus documents.

 

Al llarg del temps van estar moltes les vegades en què el Consell es va lamentar del desordre existent en el seu arxiu, les conseqüències del qual van arribar a ser greus en  algunes ocasions en què el municipi es va veure embolicat en plets per falta de proves que no van ser capaços de trobar. En 1618 es lamentaven perquè la present vila té grans necessitats que s´arregle lo arxiu, per ço que se porien evitar molts y diversos plets.

 

Durant segles el responsable de la documentació va ser l'escrivà la tasca del qual se cenyia a la documentació més recent, és a dir, a la produïda durant el període que romania al servei del municipi, per la qual cosa cada vegada que s'havia de dur a terme una ordenació dels documents es recorria a persones expertes alienes a la institució municipal. D'elles cabria destacar José Marià Ortiz, home il·lustrat que l'any 1761, a requeriment de l'Ajuntament, va fer la que es podria considerar primera ordenació sistemàtica del mateix.

 

De la nova orientació que els arxius van experimentar en el segle XIX també va participar el nostre. Prova d'això van ser els successius nomenaments de persones encarregades de la seua custòdia, l'interés pel mateix d'associacions com l'Econòmica d'Amics del País de Castelló, la promulgació de normes per a regular l'accés o l'aparició d'històries locals sorgides de la consulta dels seus fons documentals.

 

Amb tot això, a pesar dels períodes d'incúria en la conservació o del perill de destrucció, Castelló ha tingut la sort de conservar un complet arxiu municipal tant pel que fa a l'antiguitat dels seus fons com a la continuïtat de les seues sèries documentals.

© Arxiu Històric Municipal de Castelló / C/ Gaibiel, 4. Castelló de la Plana / Tel. 964 22 3408